Main page

Englisch

Virte, a. s.

Certified locations: Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom
Scope of activities: Komplexné riešenia komunikačných a informačných systémov, poradenstvo, integračné služby, riadenie projektov, predaj, implementácia, inštalácie a podpora. Komplexné služby bezpečnosti informačných systémov, spracovanie bezpečnostnej dokumentácie, bezpečnostné projekty, riadenie, návrh, implementácia a podpora. Výskum a vývoj v oblasti komunikačných a informačných technológií.
According to standard: ISO 9001:2015
Validity: expired