Main page

Englisch

MADI´S, s.r.o.

Certified locations: Hraničná 3706/53, 058 01 Poprad, Vlčie hrdlo, P. O. Box 40, 820 03 Bratislava, Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok
Scope of activities: Montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení. Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky.Installation, service, maintenance, professional inspections and special examinations of electrical devices. Installation and service of measuring and regulation equipment.
According to standard: ISO 45001:2018
Validity: valid