Main page

Englisch

Kinley, s.r.o.

Scope of activities: Maliarske, natieračské a tapetárske práce. Deratizačná, dezinfekčná a dezinsekčná činnosť, herbicídne a chemické postreky burín a drevín. Úprava terénov, kosenie trávnatých porastov. Upratovací a čistiaci servis. Píliarske práce a impregnovanie dreva. Prípravné práce pre stavbu – zemné, kopáčske a búracie práce. Montáž, rekonštrukcia a údržba VTZ elektrických. Oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ elektrických v rozsahu: E2 technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu B objekty s nebezpečenstvom výbuchu.
According to standard: AQAP 2110:2003
Validity: withdrawn
Date of withdrawal: 09.04.2009
Reason for withdrawal of the certificate: na žiadosť zákazníka