Main page

Englisch

KYMPEX, s.r.o.

Scope of activities: Kosenie trávnatých plôch. Terénne úpravy. Píliarska výroba, porez dreva, hobľovanie a impregnovanie dreva. Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroogranizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie. Maliarske, natieračské a tapetovacie práce. Upratovací a čistiaci servis. Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ elektrických. Oprava VTZ elektrických v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu : E2 technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu B objekty s nebezpečenstvom výbuchu.
According to standard: ISO 9001:2000
Validity: withdrawn
Date of withdrawal: 09.04.2009
Reason for withdrawal of the certificate: na žiadosť zákazníka