Main page

Englisch

ELTODO SK, a. s.

Certified locations: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, Lučenecká cesta 4/1788, 960 01 Zvolen, M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina, SSÚD Beharovce 92, 053 05 Beharovce
Scope of activities: Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických. Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení. Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie. Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Predaj SW.
According to standard: ISO 9001:2015
Validity: expired