Main page

Englisch

SAND SK, s. r. o.

Certified locations: Dúbravca 4851/2, 036 01 Martin
Scope of activities: Vnútroštátna nákladná cestná doprava. Medzinárodná nákladná cestná doprava. Stavebná doprava a mechanizácia. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien.
According to standard: ISO 14001:2015
Validity: valid