Main page

Englisch

FBE Bratislava, s.r.o.

Certified locations: Liptovská 10, 821 09 Bratislava
Scope of activities: Poradenstvo pri riadení podnikov. Organizovanie a vedenie školení a seminárov. Koučovanie. Odvetvové analýzy.
According to standard: ISO 9001:2015
Validity: valid