Main page

Englisch

Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce

Certified locations: Ul. SNP 2, 953 30 Zlaté Moravce, Ul. Továrenská 48, 953 01 Zlaté Moravce
Scope of activities: Výkon činností stanice technickej kontroly. Výkon činností emisnej kontroly.
According to standard: ISO 9001:2015
Validity: valid