Main page

Englisch

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej

Certified locations: Budatínska 30, 851 06 Bratislava
Scope of activities: Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok.
According to standard: eIDAS:03
Validity: valid