Main page

Englisch

Ekostavba, s.r.o.

Scope of activities: Realizácia inžinierskych stavieb. Realizácia pozemných stavieb. Rekonštrukcie a opravy inžinierskych a pozemných stavieb.
According to standard: ISO 9001:2000
Validity: expired