Main page

Englisch

A-Team system, a.s.

Certified locations: Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Scope of activities: Ochrana majetku formou výkonu strážnej služby. Prevádzka strediska registrácie poplachov.
According to standard: ISO 9001:2008
Validity: expired