Main page

Englisch

SWECK spol. s r.o.

Certified locations: Karpatská 18, 811 05 Bratislava
Scope of activities: Vývoj, úpravy, implementácia a predaj softvéru značky WeM - WebManager a jeho aplikácií. Realizácia a organizačné zabezpečenie vzdelávacích programov so zameraním na skvalitňovanie pracovných vzťahov vo všetkých pracovných procesoch a zlepšovanie osobných vzťahov. Poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti IT. Predaj výpočtovej techniky. Development, modification, implementation and sales of software WeM - WebManager and its applications. Realisation and organising of educational programmes focused on improvement of working relations in all the working processes and improvement of personal relations. Consulting and training services in IT field. Sales of computer equipment.
According to standard: ISO 9001:2008
Validity: expired