Main page

Englisch

G4S Fire Services (SK), s.r.o.

Certified locations: Višňová 16, 831 01 Bratislava
Scope of activities: Prevádzkovanie závodného hasičského útvaru. Vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi. Providing the plant fire fighting brigade operation. Providing specialist preparation on the field of fire fighting.
According to standard: ISO 14001:2015
Validity: valid