Main page

Englisch

Virte, a. s.

Certified locations: Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom
Scope of activities: Komplexné riešenia komunikačných a informačných systémov, poradenstvo, integračné služby, riadenie projektov, predaj, implementácia, inštalácie a podpora.Komplexné služby bezpečnosti informačných systémov, spracovanie bezpečnostnej dokumentácie, bezpečnostné projekty, riadenie, návrh, implementácia a podpora.Complex communication and information system solutions, consultancy, integration services, project management, sale, implementation, installations and support. Complex IS security services, security documentation processing, security projects, management, design, implementation and support.
According to standard: ISO/IEC 27001:2013
Validity: expired