Main page

Englisch

Virte, a. s.

Certified locations: Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
Scope of activities: Komplexné riešenia komunikačných a informačných systémov, poradenstvo, integračné služby, riadenie projektov, predaj, implementácia, inštalácie a podpora. Komplexné služby bezpečnosti informačných systémov, spracovanie bezpečnostnej dokumentácie, bezpečnostné projekty, riadenie, návrh, implementácia a podpora. Complex communication and information system solutions, consultancy, integration services, project management, sale, implementation, installations and support. Complex IS security services, security documentation processing, security projects, management, design, implementation and support.
According to standard: ISO 14001:2004
Validity: expired