Main page

Englisch

BUNG Slovensko s.r.o.

Certified locations: Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Scope of activities: Poradenstvo, projektovanie, inžinierska činnosť, obstarávanie, riadenie projektu, stavebný dozor, technický dozor, koordinácia bezpečnosti a súvisiace činnosti v stavebníctve. Counselling services, designing, engineering activities, procurement, project management, building inspection, engineering supervision, safety coordination and related activities in civil engineering.
According to standard: ISO 9001:2015
Validity: valid