Main page

Englisch

ENVIROSAN spol. s r.o.

Certified locations: Partizánska cesta 97, 974 05 Banská Bystrica
Scope of activities: Konzultačná činnosť v oblasti ochrany životného prostredia, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, činnosť vodohospodára, čistenie kanalizačných systémov. Projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh geologického prieskumu životného prostredia a hydrogeologického prieskumu, monitorovanie geologických faktorov životného prostredia, sanácia environmentálnej záťaže. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom a iným ako nebezpečným odpadom. Environmental consulting Environmental impact assessment Water management services Sewer system maintenance services Geological investigation of environmental conditions Hydrogeological investigation Monitoring of environmental geological conditions Site remediation Hazardous and nonhazardous waste management services
According to standard: ISO 9001:2008
Validity: expired