Main page

Englisch

VÝVOJ Martin, a.s.

Certified locations: Komenského 19, 036 01 Martin
Scope of activities: Vývoj a výskum cestných strojov a dopravných zariadení, výroba, opravy a úpravy cestných strojov a dopravných zariadení, výskum a vývoj vojenských zbraní a náhradných dielov na vojenské zbrane, vývoj, výroba, rekonštrukcie a servis agregátov a technologických zariadení spracovateľského priemyslu s dôrazom na strojárstvo v rozsahu voľných živností, vývoj, výroba, rekonštrukcie, predaj a servis priemyselných polohovadiel, technologických prípravkov a robotických systémov v rozsahu voľných živností, poradenská a expertná činnosť, inžiniering, projektové riadenie. Konštrukcia vývoj a výroba kontajnerov. Research and development of road vehicles and transport means. Production, repairs and moderations of road vehicles and transport means. Research and development of military weapons and spare parts for military weapons. Development, manufacture, reconstructions, sale and service of aggregates and production equipments for manufacturing industry with emphasis to the engineering industry within the range of free trades.Development, manufacture, reconstructions, sale and service of industrial rotating manipulators, technological fixtures and robot systems within the range of free trades. Advisory and expert's activity, engineering building activities, project management. Design, development and production of containers.
According to standard: ISO 9001:2015
Validity: expired