Main page

Englisch

ŽSD Slovakia, s.r.o.

Certified locations: Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava
Scope of activities: Hospodárenie so stavebnými materiálmi a odpadmi a recyklácia týchto materiálov a odpadov. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien.
According to standard: ISO 14001:2015
Validity: valid