Main page

Englisch

Východoslovenská energetika

Certified locations: Mlynská 31, 042 91 Košice
Scope of activities: Nákup elektriny a predaj elektriny korporátnym zákazníkom.
According to standard: ISO 9001:2015
Validity: expired